Predmet poslovanja Našički park d.o.o.

- opskrba plinom
- održavanje čistoće
- odlaganje komunalnog otpada
- održavanje javnih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- tržnice na malo
- održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
- obavljanje dimnjačarskih poslova
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- nadzor za gradnjom
- izgradnja grobnica
- gospodarenje stočnim sajmom i auto-tržnicom
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- održavanje javnih parkirališta
- klesarske usluge
- djelatnosti javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- gospodarenje otpadom

JoomShaper