Gospodarenje otpadom i čistoća

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada primjena od 01.11.2018. - Preuzmi (1MB)

Cjenik komunalnih usluga odvoz komunalnog otpada primjena od 01. 8. 2015. -> Preuzmi (67 kb)

Odluka o donošenju cjenika odvoz komunalnog otpada primjena 01. 08. 2015. -> Preuzmi (725kb)

Odluka o cjeniku komunalne usluge odvoza komunalnog otpada 01. 01. 2010 -> Preuzmi (25 kb)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima -> Preuzmi (87 kb)

Odluka o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće -> Preuzmi (65 kb)

Odluka o općim uvjetima isporuke komunalne usluge odvoza komunalnog otpada -> Preuzmi (110 kb)

 

Groblje

Odluka o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu „Našički park d.o.o.“ na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika (Glasnik Grada Našica 4/19, str. 60) -> Preuzmi

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika (Glasnik Grada Našica 4/19, str. 60-63) -> Preuzmi

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o grobljima (Glasnik Grada Našica 14/18, str. 704-705) -> Preuzmi

Odluka o grobljima -> Preuzmi (1,17mb)

Cjenik pogrebnih poslova -> Preuzmi (97 kb)

Naputak naknade za grobno mjesto -> Preuzmi (894 kb)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima -> Preuzmi (85 kb)

Odluka o naknadi za  grobno mjesto 2012 -> Preuzmi (93 kb)

 

Tržnica

Odluka o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu „Našički park d.o.o.“ na opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo (Glasnik Grada Našica 4/19, str. 57) -> Preuzmi

Opći uvjeti isporuke javne tržnice na malo (Glasnik Grada Našica 4/19, str. 57-59) -> Preuzmi

Tržni red gradske tržnice Našice -> Preuzmi (218 kb)

 

Parkiranje

Opći uvjeti parkiranja na javnim površinama (nalaze se u sl. glasniku grada našica 4/19, str. 55-57) -> Preuzmi

Odluka o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu „Našički park d.o.o.“ na opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama  („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 4/19, str. 55) -> Preuzmi

Pravilnik o javnim parkiralištima s naplatom - („Službeni glasnik Grada Našica“ broj 6/14.) -> Preuzmi (171 kb)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju -> Preuzmi (107 kb)

Odluka o parkiranju i zaustavljanju vozila -> Preuzmi (145 kb)

 

Dimnjačarske usluge

Odluka o obavljanju dimnjačarske službe (službeni Glasnik Grada Našica 1/2015) -> Preuzmi

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanu dimnjačarskih poslova  (službeni Glasnik Grada Našica 4/2019) -> Preuzmi

Odluka o donošenju cjenika - Dimnjačarskih usluga primjena 01. 08. 2015 -> Preuzmi (132 kb)

Odluka o donošenju normatina - Dimnjačarskih usluga 01. 08. 2015 -> Preuzmi (124 kb)

 

 

 

 

JoomShaper