PLAN NABAVE

NAŠIČKI PARK d.o.o., Radnička 2/2, Našički Markovac, OIB: 78250224691

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) direktor društva donosi plan nabave za 2018 g.

 

Direktor
Hrvoje Žiha, dipl.ing.

Plan nabave 2019.g. - rebalans > Preuzmi

Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Plana nabave za 2019.g. -> Preuzmi

 

Plan nabave 2019.pdf > Preuzmi 

Plan nabave 2018.pdf > Preuzmi    

 
JoomShaper