Javna nabava Našički park 2019. godina

20.11.2019. Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za popravak krovišta na upravnoj zgradi -> Preuzmi

13.11.2019. Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave financijskog leasinga za kupovinu rabljenog traktora -> Preuzmi

13.11.2019. Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave financijskog leazinga za nabavu tunela -> Preuzmi

UGOVOR broj : INA-UG -01-029119 -> Preuzmi

Javna nabava Našički park 2017. godina

10.11.2017. Poziv za dostavu ponuda - Nabava financijskog leasinga -> Preuzmi

Javna nabava Našički park 2016. godina

31.08.2016. Poziv za dostavu ponuda - > Preuzmi

20.05.2016. Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti - Nabava financijskog leasinga -> Preuzmi

Javna nabava Našički park 2015. godina

29. 07. 2015. Dokumentacija za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave za nabavku komunalne opreme -> Preuzmi

 

JoomShaper