Groblje odluke i propisi

Odluka o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu „Našički park d.o.o.“ na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika (Glasnik Grada Našica 4/19, str. 60) -> Preuzmi

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika (Glasnik Grada Našica 4/19, str. 60-63) -> Preuzmi

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o grobljima (Glasnik Grada Našica 14/18, str. 704-705) -> Preuzmi

Odluka o grobljima -> Preuzmi (1,17 MB) 

Cjenik pogrebnih poslova -> Preuzmi (97 kb)

Naputak naknade za grobno mjesto -> Preuzmi (894 kb)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima -> Preuzmi (85 kb)

Odluka o naknadi za  grobno mjesto 2012 -> Preuzmi (93 kb)

JoomShaper